دستورالعمل اعطای پژوهانه

 

باسمه تعالی

دستورالعمل اعطای پژوهانه

حمایت از فعالیت های پژوهشی دانشجویان، طلاب و پژوهشگران جوان

عضو اندیشکده راهبردی فرهنگ و علوم انسانی

مقدمه

به منظور حمایت از فعالیت‌های دانشجویان و طلاب مستعد و توانمند در حوزه تحقیق و پژوهش‌های همسو با اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای اندیشکده و با توجه به نیازهای کاربردی کشور، در چارچوب دغدغه‌ها، منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری، آیین نامه اعطای پژوهانه به شرح ذیل تدوین گردیده است.

 

ماده 1- اهداف

1-1- حمایت از فعالیت های پژوهشی دانشجویان و طلاب مستعد و توانمند همسو با اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای اندیشکده

1-2- هدایت و ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان و طلاب مستعد در چارچوب دغدغه‌ها، منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری

1-3- جذب نخبگان جوان جهت عضویت در اندیشکده و بهره‌مندی از توان و ظرفیت علمی آنان در چارچوب اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای اندیشکده

 

ماده 1. شرایط استفاده از آیین­نامه

1-1. پژوهشگر نباید رابطه استخدامی هیات علمی یا همکار علمی دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی باشد.

1-2. اولویت با دانشجویان و طلابی است که مشغول تحصیل هستند.

1-3. پژوهانه صرفا به کسانی اهداء می‌شود که در مشخصات خود عنوان «پژوهشگر اندیشکده مطالعات راهبردی فرهنگ و علوم انسانی» ذکر کرده باشد.

1-4. آثار مولفین بایستی همسو با اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای اندیشکده بوده و تمامی مراحل آن (از تصویب موضوع اولیه تا تایید علمی و چاپ) با نظارت اندیشکده بوده و اثر مربوطه در ارزیابی حد نصاب لازم را کسب نماید.

1-5. ارسال یک نسخه چاپ شده از اثر مربوطه به پژوهشکده، جهت اعطای پژوهانه ضروری است.

1-6. میزان تشویق و حمایت مقالات با توجه به سطح مجله و کنفرانس تعیین می شود (موضوع ماده 3).

 

ماده 2. مراحل تایید

2-1. تکمیل کاربرگ مربوطه، از سوی متقاضی و ارسال آن به اندیشکده.

2-2. بررسی تقاضا و مستندات، توسط گروه علمی مربوطه در اندیشکده.

2-3. اعلام نتیجه به متقاضی و در صورت نیاز رفع اشکالات طرح.

2-4. تعیین ناظر علمی و انجام طرح زیر نظر ناظر

2-5. تایید ناظر و اقدام جهت پی گیری امور ارسال به مجله/نشریه/همایش مربوطه

2-6. ارائه نسخه چاپ شده اثر مربوطه و دریافت پژوهانه

 

ماده 3. نحوه محاسبه امتیازات فعالیتهای پژوهشی و میزان تخصیص پژوهانه

3-1- جدول محاسبه امتیازات مقالات چاپ شده

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

1

مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی مورد تایید وزارتین و نمایه شده در ISC

500

2

مقالات چاپ شده در مجلات علمی – ترویجی مورد تایید وزارت علوم و نمایه شده در ISC

350

3

مقالات چاپ شده در مجلات علمی - تخصصی

200

4

مقالات کامل چاپ شده در مجموعه مقالات همایشهای معتبرملی و بین المللی

200

تبصره1. حداکثر مجموع حمایت از هر پژوهشگر برای چاپ مقاله، سالانه 2 مرتبه است.

تبصره2. در یک همایش معتبر، حداکثر به یک مقاله از یک نویسنده، امتیاز تعلق می­گیرد.

تبصره3. امتیاز پژوهانه صرفا به مقاله تعلق گرفته و تعداد نویسندگان در اعطای مبلغ مربوطه تاثیری ندارد.

تبصره4. پژوهشگر می‌تواند با ارائه گواهی چاپ، نیمی از مبلغ پژوهانه را دریافت نماید و مابقی مبلغ، پس از ارسال اصل مقاله چاپ شده به وی پرداخت خواهد شد.

 

3-2. جدو­ل محاسبه امتیازات کتاب

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

1

تصنیف کتاب

600

2

تالیف کتاب

500

3

ترجمه کتاب تخصصی

400

6

نقد و یا ویرایش علمی کتاب

200

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره. رعایت مواد 1 و 2 ، جهت اعطای پژوهانه در حوزه کتاب نیز الزامی است.

 

3-3. نحوه اعطای امتیازات

تبصره1. به ازای هر امتیاز پژوهشی کسب شده بر اساس این آیین نامه مبلغ 10.000 ریال پژوهانه تخصیص داده خواهد شد.

 

ماده 4. بودجه

 اعطای تسهیلات موضوع این آیین نامه، از ناحیه جلب مشارکت سازمان‌های مرتبط با موضوع تحقیقات، اجرای طرح‌ها و برگزاری همایش‌ها خواهد بود.