معرفی

 

    به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای فکری و بنیادی نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیل به تمدن نوین اسلامی، در حوزه‌های فرهنگ و سبک زندگی، تحول علوم انسانی و سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک، با بهره گیری از نخبگان، صاحب‌نظران، پژوهشگران و محققان علمی کشور، اندیشکده مطالعات راهبردی فرهنگ و علوم اسلامی تاسیس می‌گردد که پس از اخذ مجوزهای لازم، در چارچوب مفاد اساسنامه خود، اسناد بالادستی نظام مقدس جمعوری اسلامی و قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه مصوب اداره می­شود.

 

    اهداف 

  1. پشتیبانی فکری، علمی، پژوهشی و تحقیقاتی از نهادهای انقلابی کشور؛
  2. سیاست گذاری و برنامه‌ریزی ترویج، توسعه و تعمیق فرهنگ و سبک زندگی اسلامی؛
  3. انجام مطالعات علمی زمینه ساز تمدن نوین اسلامی؛
  4. تولید علوم انسانی اسلامی و نظریه‌پردازی در حوزه‌های مربوطه؛
  5. تربیت نیروهای متخصص و کارآمد بر مبنای حاکمیت نظام الهی و برگزاری دوره ­های آموزشی دانش افزایی و مهارت افزایی.