همکاری با ما

 

لطفا در صورت تمایل به همکاری با اندیشکده مطالعات راهبردی فرهنگ و علوم اسلامی، رزومه خود را به آدرس info@isctc.ir ایمیل فرمایید.